Farmhouse added to favorites
Farmhouse removed from favorites

Disclaimer - Termeni si conditii - GDPR

Termeni si conditii pentru utilizarea serviciilor site-ului LaPensiuni.ro

 

LaPensiuni.ro© 2011 ... 2019 Vitrina Web s.r.l. Toate drepturile rezervate. All rights reserved

Acest site este pentru uz personal. Traducerea, adaptarea, prelucrarea, reproducerea prin orice mijloace, inclusiv folosirea de mijloace electronice de stocare, totală sau parţială, a materialelor de pe acest site sunt interzise. Nu puteti folosi acest site in scopuri ilegale sau interzise.

Tot continutul site-ului LaPensiuni.ro, adica, texte, tabele, logo-uri, pictograme, imagini, sunt deţinute de Vitrina Web s.r.l. sau de autorii respectivi şi sunt protejate de legea romaneasca si internationala a dreptului de autor. Aspectul şi modalitatea speciala de a introduce date ca si conţinut al site-ului este exclusiv proprietatea Vitrina Web s.r.l.  si LaPensiuni.ro si şi este protejat de legea romaneasca si internationala a dreptului de autor.

Site-ul LaPensiuni.ro este pur informativ, Vitrina Web s.r.l. nu este si nu acţionează ca un operator de turism şi nu face rezervări. Informaţiile prezente la LaPensiuni.ro nu constituie un contract şi nici o ofertă directa de servicii către public. Eventuale cereri de informatii vor fi trimise, in urma unei cereri fara nici o obligatie pentru client, direct catre responsabilii respectivei pensiuni prezente in LaPensiuni.ro si care vor continua in mod direct relatia cu potentialul client. Vitrina Web s.r.l. se considera absolut straina de procesul de rezervare si nu este raspunzatoare de eventuale cosecinte ce pot deriva din raportul intre client si pensiunile respective ale caror informatii sunt prezente pe site-ul www.lapensiuni.ro.

Orice furnizare de informatii se va face voluntar de catre solicitanti fara a crea obligatii siteului sau Vitrina Web s.r.l. in ceea ce priveste datele transmise, pentru care clientul este direct raspunzator in momentul aderarii si publicarii unei pensiuni, administratorul siteului pemitandu-si moderarea informatiilor si/ sau eliminarea unor informatii care nu corespund politicii siteului.

Zona site-ului rezervata pentru pensiuni si agroturisme este pusa la dispozitie de catre Vitrina Web s.r.l. pentru a permite publicarea de informaţii referitoare la respectivele structuri de cazare. Vitrina Web s.r.l. primeşte aceste informaţii direct de la managerii structurilor de cazare sau le selecţioneza si extrage de pe site-uri publice şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul şi acurateţea informaţiilor publicate. Informaţiile publicate pe acest site pot conţine uneori informaţii inexacte sau erori tipografice. Periodic, informaţiile şi aspectul site-ului pot suferi modificari substanţiale.

Site-ul LaPensiuni.ro contine link-uri către site-uri externe. Aceste link-uri vor fi oferite ca simpla referinţă; Vitrina Web s.r.l. este complet straina de conţinutul acestor site-uri, nu supune controlului astfel de site-uri şi nu îşi asumă nicio obligaţie de a verifica respectivele site-uri.

Site-ul LaPensiuni.ro foloseste cookie-uri. Click aici pentru Politica de Folosire a Modulelor Cookie.

ACEST SITE ESTE OFERIT DE CATRE Vitrina Web s.r.l. "CA ATARE". SITE-UL POATE CONTINE INEXACTITĂŢI SAU ERORI TIPOGRAFICE. Vitrina Web s.r.l. NU OFERĂ NICI O GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA FUNCTIONAREA SITE-ULUI SAU CU PRIVIRE LA INFORMATIILE, CONTINUTUL, IMAGINILE, MATERIALELE, SAU PRODUSELE INCLUSE PE ACEST SITE. Vitrina Web s.r.l. NU OFERA GARANTII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANTII IMPLICITE DE VANZARE SAU PENTRU UN ANUMIT SCOP, IN AFARA CELOR PERMISE DE LEGE. Vitrina Web s.r.l. NU VA FI RESPONSABILA PENTRU DAUNE DE NICI UN FEL REZULTATE DIN UTILIZAREA ACESTUI SITE, INCLUSIV DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU DERIVATE.

Termenii si conditiile precizate in "Disclaimer - Termeni si conditii" sunt reglementate de legea romana.
Ne rezervam dreptul de a face schimbări la site-ul LaPensiuni.ro sectiunea "Disclaimer - Termeni si Conditii" in orice moment, fără notificare prealabilă.

 Datele folosite in acest site sunt in conformitate cu  Legea Nr 506/2004 completata cu legea nr 272/2006 si  OUG nr.13/2012 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin citirea acestui document ati luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

Conform Regulamentului General UE privind Protectia Datelor(GDPR), aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si expediata la adresa: Aleea Parva nr. 4, Bl. D12, Ap. 35, Sector 6, Bucuresti , putand solicita
     - rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii  677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;
    - transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
    - notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupuneun efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor contractuali.
 
Vitrina Web S.R.L. NU VA FURNIZA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL CATRE NICI UN ALT TERT, PERSOANA JURIDICA SAU FIZICA.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Poti scrie oricand la comunicare@vitrinaweb.ro pentru a solicita informatii despre modul in care sunt utilizate datele tale personale sau poti cere stergerea definitiva a acestora. Ai la dispozitie urmatoarele optiuni:
--> Furnizarea datelor – iti punem la dispozitie modul in care datele tale sunt utilizate in intreg sistemul nostru de gestiune si prelucrare date
--> Tehnoredactarea datelor – vom sterge definitiv toate datele tale personale din intreg sistemul nostru de gestiune si prelucrare date
- aceasta optiune nu iti va mai permite pe viitor sa folosesti in relatia cu firma noastra adresa de e-mail mentionata; Art. 3.- Definitii
In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
a) date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
c) stocarea - pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
d) sistem de evidenta a datelor cu caracter personal - orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;
e) operator - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;
f) persoana imputernicita de catre operator - o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;
g) tert - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
h) destinatar - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
i) date anonime - date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.